Terug..


In de volgende pagina's is een begin gemaakt om de prachtige natuur op en rond de Bonnen op de gevoelige plaat vast te leggen. Met dank aan Wim Verhagen uit 's-Gravenzande voor het uitlenen van z'n schitterende foto's en dia's!

Pagina : <1> <2>
Foto Album : Dieren
Fuut
De Fuut is een regelmatige broedvogel, die zijn nest bouwt op het water. Daar zijn ze al vroeg in het voorjaar mee bezig, zo begin April.
Meerkoet
Ook de Meerkoet bouwt zijn nest op het water. Deze watervogel is wat algemener dan de Fuut en ook dikwijls in aanwezigheid van de Fuut te vinden.
Kuifeend
Kuifeenden zijn soms talrijk te vinden in de sloten van het Bonnenland, vooral vanaf het najaar tot het vroege voorjaar.
Mereljong
Dit Mereljong is een van de vele, die in de zomer uitvliegen en dan voedsel gaan zoeken langs de bosrand van het Bonnenland.
Haas
Een van de vele Hazen in het gebied.
Buizerd
De Buizerd is een vaste bezoeker van de Bonnen. Dit als gevolg van het ruime aanbod aan veld- en spitsmuizen wat hier voorkomt.
Buizerd
Deze buizerd heeft zijn uitkijkpost gekozen in een oude boomtop langs de Bonnenlaan.
Zilvermeeuw
De gracieuze Zilvermeeuw is een kustvogel, die ook wel voedsel zoekt in pas geploegde akkers.
Kokmeeuw
Zijn kleinere neefje de Kokmeeuw, is een algemenere bezoeker van de akkers in het Bonnenland.
  Atalanta
De Atalanta is een van de meest in het oog springende vlinders die we kunnen tegenkomen. Het is zeker ook een van de meest algemene soorten.
 
Pagina : <1> <2>


Terug..