Terug..


WORKSHOPS

"De Bonnen" is een inspiratiebron voor kunst en cultuur en de diverse locaties vormen dus een geschikte plaats tot het geven van een workshop. Natuurlijk heeft u daarvoor de toestemming nodig van de landbouwer aan wie het perceel of de schuur of het vee toebehoort. Al wandelend of fietsend ontstaat hierover wellicht bij u een gedachte.

Wilt u deze gedachte uitwerken, dan kunt u in overleg treden met het secretariaat van de stichting. Het adres is: Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland, tel. 0174-384807, fax: 0174-386161 of e-mail vreugdenhil.lankers@planet.nl


Terug..