Terug..


SKL-keuring voor veldspuiten

U bent verplicht uw veldspuitmachine periodiek te laten keuren. Bij deze keuring worden onder andere de manometer, de dopafgifte en de hoogtemeter gecontroleerd. Zo nodig worden onderdelen vervangen of bijgesteld.
Deze keuring dient te geschieden door een SKL(Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek)-erkend keuringsbedrijf. Na keuring wordt op de veldspuit de SKL-goedkeuringssticker aangebracht.
Voordat u naar het SKL-keuringsstation gaat, kunt u een aantal zaken betreffende onderhoud zelf uitvoeren. Het SKL geeft een brochure uit met tips, adviezen en een checklist voor deze deze werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de SKL, Postbus 407, 6700 AK Wageningen, telefoonnummer 0317-47 74 62.

Keuren veldspuiten april 2001
bord keuringsstation auto ELM hier is het
tegen de baan aan spuitbaan spuitbaan
spuitbaan spuitbaan spuitbaan
afzuigen van de uitlaatgassen papieren invullen papieren invullen
controle cabine controle spuitboom stikker plakken


Terug..