Terug..


SBE's Agridrift

De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt met de daarvoor ontwikkelde eenheden sbe (standaardbedrijfseenheid)
Een sbe is een eenheid gestandaardiseerde netto-toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering onder normale omstandigheden.

Aantal hectares

Omschrijving

SBE/Eenheid

Totaal SBE

12

Zomergerst

1,0

12,0

20

Pootaardappelen

11.0

220,0

12

Consumptieaardappelen

7,2

86,0

30

Spruitkool

13,0

390,0

30

Stamslabonen

7,0

210,0

0,3

Pioenrozen

179,0

54,0

Totaal

.

.

972,0


Terug..