Terug..


HISTORISCHE OOGSTDAG DE BONNEN EEN SUCCES!

Op zaterdag 25 augustus jl. werd onder auspiciën van de stichting Promotie Hoek van Holland door menvereniging “De Klepper” en een club van historische tractoren- en landbouwwerktuigenliefhebbers onder leiding van Jan van Geest en Koos Qualm onder uitstekende weersomstandigheden een historische oogstdag in de Bonnen georganiseerd. Bob Varekamp, portefeuillehouder Economische Ontwikkeling, Toerisme en Recreatie van de deelgemeente Hoek van Holland, verrichtte de openingshandeling door na het proefdraaien de eerste tarweschoven in de dorskast uit 1936 te werpen. Elders op het perceel was Cor Vreugdenhil met zijn paarden en een zelfbinder de zomertarwe aan het maaien. De zelfbinder maakte zelf de schoven, die later weer op hokken werden gezet om vervolgens weer te worden opgehaald met paard en wagen om in de dorskast te worden gegooid. Het graan werd opgevangen in jute zakken. Het stro werd in balen geperst en op wagens geladen.
Op het terrein was een hele opstelling gemaakt van allerlei tractoren en werktuigen die een beeld lieten zien van de ontwikkeling in de landbouwmechanisatie van de vorige eeuw. Bij de entree had Jan de Wilde uit ’s-Gravenzande een fraaie uitstalling gemaakt van allerlei dierenhokken en volières Met name zijn valken trokken de aandacht. Voor de kinderen bestond er de mogelijkheid om paardje te rijden bij Jolanda en Ronald de Waard.
Ton Visser had een gezellige bar ingericht en zorgde er voor dat de dorstige bezoek(st)er aan zijn of haar gerief kon komen. Picknicktafels, parasols en muziek verhoogden de sfeer en als service waren er ook nog toiletten voor de dames en heren aanwezig.
Deze historische oogstdag trok erg veel bekijks van passerende fietsers op de Bonnenlaan, maar er waren ook van heinde en verre de nodige liefhebbers gekomen om dit oude en goed geconserveerde materieel te bewonderen. Sommigen hadden er vroeger nog zelf mee gewerkt en wilden dit graag aan de meegebrachte (klein)kinderen laten zien. Al met al waande men zich in een wereld die men zich van de oude schoolplaten van Cornelis Jetses nog herinnert. Dit evenement kan in de loop der jaren uitgroeien tot aardige publiekstrekker die het groene karakter van de rand van het Westland op een mooie wijze in beeld brengt. Voor de vier boeren in de Bonnen (Weterings, Noordam, van der Drift en Vreugdenhil) betekent het dat men zich op een positieve wijze wil onderscheiden en dus werkt aan het opbouwen van goodwill. In het kader van de plattelandsvernieuwing heeft men deze zomer ook reeds de recreant de polder ingelokt met een proza- en poëziefestival Voor de komende jaren staan ook nog andere activiteiten op het programma. Bij dit alles wenst de stichting De Bonnen, waarin deze vier boeren zich samen met een bewoner verenigd hebben, slechts initiërend en faciliterend op te treden. Meer informatie over deze stichting en ook foto’s van de historische oogstdag vindt men vanaf 28 augustus op hun website (www.debonnen.nl).
Het zwoele zomerweer zorgde er voor dat het nog lang onrustig bleef in de polder.


Terug..