Terug..


Hoeve Rijckevorsel        
  Hoeve “Rijckevorsel”  
 
ing. L.W. Vreugdenhil,
Bonnenweg 50,
3151 XA Hoek van Holland.

 
  tel.nr.:
faxnr. :
e-mail :
site :
banknr.:
Skal :
0174-384807
0174-386161
vreugdenhil.lankers@planet.nl
www.debonnen.nl
32.32.32.051
019652
 


een biologisch landbouwbedrijf met speciale aandacht voor natuur en recreatie!


PAARDENPENSION

Hoeve “Rijckevorsel” biedt faciliteiten voor de exclusieve paardenliefhebber: Vanwege de biologische bedrijfsvoering moge het duidelijk zijn dat uw paard slechts hooi krijgt van weilanden die niet met kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen in aanraking zijn geweest. Tevens zal slechts biologisch krachtvoer worden verstrekt.
Juist dit facet onderstreept het bijzondere karakter van deze lokatie en betekent dat van de paardenliefhebbers ook zal worden gevraagd dit te respecteren. Er is niet alleen speciale aandacht voor recreatie, maar ook voor de natuur. Deze aandacht is gelijkwaardig aan elkaar. De doelgroep waar voor wordt gekozen moge dan ook duidelijk zijn: de oprechte en op bewuste wijze in het leven staande paardenliefhebber. Op hoeve “Rijckevorsel” worden paarden niet als prestige object, maar vanuit traditie als edele dieren met respect behandeld. Leen Vreugdenhil kan u nader informeren over de tarieven 2004.
Na overeenstemming dient er een overeenkomst te worden getekend, waarmee men tevens aangeeft kennis te hebben genomen van de (paarden)regelementen


Terug..