Terug..


Hoeve Rijckevorsel        
  Hoeve “Rijckevorsel”  
 
ing. L.W. Vreugdenhil,
Bonnenweg 50,
3151 XA Hoek van Holland.

 
  tel.nr.:
faxnr. :
e-mail :
site :
banknr.:
Skal :
0174-384807
0174-386161
vreugdenhil.lankers@planet.nl
www.debonnen.nl
32.32.32.051
019652
 


een biologisch landbouwbedrijf met speciale aandacht voor natuur en recreatie!


NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De hoeve “Rijckevorsel” zal op termijn de laatste nog in bedrijf zijnde melkveehouderij in het Westland en tussen Maassluis en Hoek van Holland zijn. Bijzonder hierbij is ook dat de bedrijfsvoering op biologische grondslag is. Tevens mag als een bijzonderheid worden aangemerkt dat daarnaast ook nog een biologische akkerbouwtak is. Daarmee is het een traditionele gemengd bedrijf met een vrijwel gesloten kringloop.
Op dit bedrijf wordt het contact met de consument en de recreant daadwerkelijk gezocht: er wordt “aan de deur” verkocht en er is een minicamping. Tevens is men bereid uit te leggen wat er nodig voordat de basisproducten van ons dagelijks voedsel in de winkelschappen ligt. Ook wil men vertellen wat noodzakelijk is bij goed beheer van natuur en landschap. De hoeve “Rijckevorsel” ligt vanouds diep verankerd in de omgeving de Bonnen en heeft duidelijke relaties met het nabijliggende natuurgebied het Staalduinse Bos. De bedrijfsvoering is gebaseerd op het “maatschappelijk verantwoord ondernemen” : er is niet alleen sprake van biologische landbouw, maar er wordt ook gedaan aan agrarisch natuurbeheer. Bermen, slootkanten en erfbeplanting zijn waardevolle elementen die de biodiversiteit verhogen.
De locatie leent zich dan ook bij uitstek voor natuur- en milieueducatie.
In de grote landbouwloods zijn sanitaire voorzieningen aanwezig, er kunnen dus groepen kinderen, maar ook volwassenen worden ontvangen. Er zijn stoelen en de grote schuurdeuren zijn aan de binnenzijde met schoolbordenverf behandeld. Er kan les worden gegeven, er kan iets worden gedemonstreerd en er kunnen rondleidingen op het bedrijf, in de polder of in het bos worden gegeven. Men kan hier zien hoe voedsel tot stand komt, hoe aardappels groeien voor “prak”, patat en chips, hoe het graan groeit voor brood en bier, hoe bieten groeien voor suiker en stroop en wat er voor nodig is om een koe melk te laten geven. Men kan leren over knolgewassen en bolgewassen, over ziekten en plagen, over zaaien, planten, poten en oogst. Men kan ook zien wat er in de erfbeplanting, bermen en slootkanten bloeit, groeit en leeft. Deze educatie is niet alleen geschikt voor kinderen van de basisschool, maar ook van het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma zal worden afgestemd op de doelgroep.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Leen Vreugdenhil.


Terug..