Terug..


Stichting In Natura


Over de stichting In Natura:

In Natura is het samenwerkingsverband (de "koepel") van alle lokale initiatieven met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West-Nederland.
Inmiddels nemen inmiddels 29 natuurverenigingen en milieuco÷peraties deel in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In Natura is opgericht op 1 mei 1997 en is nauw verbonden met (maar niet gebonden aan) de WLTO en de GLTO. Er zijn concrete plannnen om in alle LTO-gewesten een dergelijke structuur gestalte te geven en om bij LTO-Nederland een landelijke In Natura onder te brengen.

De kerntaken van In Natura zijn:

Zij hebben de uitdaging aangegaan om middels een verdere verbreding van de land- en tuinbouw een bijdrage te leveren aan een mooi, schoon en goed onderhouden landschap in een economisch vitaal (dus leefbaar) landelijk gebied, waarin hoogwaardige en gezonde produkten worden geproduceerd. Met andere woorden: de omgevingskwaliteit uiteindelijk integraal onderdeel laten vormen van elk agrarisch bedrijf in (West-)Nederland.


De missie van In Natura is:

"het ondersteunen van agrariers om uit goed beheer van de natuurlijke omgeving een aanvullend inkomen te halen. Naast het verbeteren van de omgevingskwaliteit, draagt agrarisch natuur- en landschapsbeheer nadrukkelijk bij aan de arbeidsvreugde van de agrarisch ondernemer en is positief voor het imago van de agrarische sector.

Klik hier voor de website van Stichting In Natura.


Terug..