Terug..


GEWASBESCHERMING

De vier boeren in "De Bonnen" zijn kritische gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Iedere boer beschikt afzonderlijk over een landbouwspuit die iedere twee jaar wordt onderworpen aan een keuring door een mechanisatiebedrijf die erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek. Tevens beschikt men over een spuitlicentie. Iedereen die met chemische bestrijdingsmiddelen werkt, heeft een spuitlicentie nodig. Een spuitlicentie is 5 jaar geldig. Vervolgens dient men weer een bijscholingscursus te volgen. Om deze spuitlicentie te kunnen verlengen. Wanneer men de licentie niet binnen 5 jaar verlengt, verloopt de licentie. Men zal dan weer opnieuw examen moeten doen. Als iemand met een verlopen licentie toch met bestrijdingsmiddelen werkt, is hij strafbaar.

Noordam, Weterings, Vreugdenhil en van der Drift beschikken over licentie 1. Deze is nodig om de gewasbescherming te kunnen uitvoeren op het eigen bedrijf. Men dient dan over voldoende kennis te beschikken over arbeidsveiligheid, milieuaspecten, teelt van de gewassen en de gehanteerde techniek. Licentie 2 is noodzakelijk als men ook spuitwerk voor derden verricht en licentie 3 heeft men nodig als men handelt in gewasbeschermingsmiddelen.

Deze licentie is het bewijsstuk dat iemand over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt om verantwoord met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. De periodieke keuring van de spuitmachine is noodzakelijk om te zorgen dat de landbouwers met de juiste apparatuur werken. Er wordt naar gezocht hoe het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden teruggedrongen. Het gebruik wordt geregistreerd en natuurlijk ook de effecten. Er wordt een permanente afweging gemaakt tussen het risico van ziekten, plagen of een zware onkruidbezetting en de toegepaste dosering. Natuurlijk staat de voedselveiligheid voorop.

Overigens wordt hier ook op gecontroleerd. Er worden geen illegale middelen gebruikt en het streven naar een gering gebruik van middelen komt ook voort uit het streven naar een lage kostprijs. Juist bij de onkruidbestrijding liggen er daardoor mogelijkheden bij een aangepaste mechanisatie. Daarin zal een deel van de oplossing liggen, want de arbeid is en blijft naar verwachting duur. Daarnaast ligt er een opdracht bij de verdeling om te streven naar meer resistentie tegen virussen en schimmels. Een heel belangrijk aspect van dit alles is de internationale concurrentiepositie en de conjuctuur. Terwijl aan de Nederlandse productiewijze strenge eisen worden gesteld, is elders op de wereld de tolerantie t.o.v. chemische gewasbescherming een stuk groter en deze producten liggen ook hier in de winkel. Bij een dalende conjuctuur kan de consument zijn kwaliteitseisen wel eens naar beneden bijstellen en het goedkopere product kiezen. De prijs blijft een belangrijk marktmechanisme en "De Bonnen" is wel een apart, maar geen afgezonderd deel van de wereld. Per slot van rekening is de marge tussen kostprijs en marktprijs de winst of het verlies voor de boer en dit heeft zijn invloed op de omgeving. De verwachting is dat de geïntegreerde landbouw en de biologische landbouw elkaar over 10 jaar dicht genaderd zullen zijn.


Terug..