Terug..


CERTIFICAAT GEZONDHEIDSDIENST

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een bedrijfscertificaat verleend aan het bedrijf van Leen Vreugdenhil waaruit blijkt dat diens uit 50 stuks vee bestaande veestapel vrij is van tuberculose, brucellose, leucose, leptospirose, IBR en BSE. Het is een gesloten bedrijf, d.w.z. dat de opfok op het eigen bedrijf plaatsvindt en dat er dus geen aankoop is van melkvee. Het vee dat het bedrijf verlaat zijn kalveren welke niet nodig zijn voor de opfok en dus vervanging van de melkveestapel en koeien welke niet (langer) voor de melkproductie geschikt zijn.

Om de huidige gezondheidsstatus te behouden dient er:

  1. een verantwoord toevoegbeleid te bestaan, d.w.z. dat er uitsluitend dieren aan de koppel kunnen worden toegevoegd van gecertificeerde bedrijven en die tijdens het transport niet met dieren van niet-gecertificeerde bedrijven in contact zijn geweest;
  2. een verplichting te bestaan voor bezoekers om bedrijfskleding en bedrijfslaarzen te gebruiken;
  3. een aflevervoorziening te zijn;
  4. geen contact te zijn met vee van niet erkende bedrijven door in- of uitscharen, keuringen, markten, etc.;
  5. ook geen diercontact te zijn met dieren niet erkende bedrijven op belendende percelen (de minimale afstand tot deze runderen moet 3 meter zijn);
  6. met schoon materiaal gewerkt te worden door inseminator, dierenarts en klauwbekapper.

Van de diergeneeskundige handelingen wordt er een logboek bijgehouden. Hierin wordt vermeld welk dier een gezondheidsprobleem heeft en welke behandeling het heeft gekregen met het registratienummer van het medicijn.


Terug..