Terug..


DONATEUR WORDEN?

De stichting is afhankelijk van donaties, subsidies en sponsors. Dit betekent dat het bestuur naarstig op zoek is naar de noodzakelijke financiële middelen. U kunt donateur worden voor 12,50 per jaar. Als u onze doelstellingen en werkwijze onderschrijft en nu dus donateur wordt, bent u dat tot 31 december 2004.
U kunt dit bedrag overmaken op rek. nr. 3732.63.643 van de Rabobank ZuidWest te s-Gravenzande t.n.v.

Stichting "De Bonnen",
Bonnenweg 50,
3151 XA Hoek van Holland.

U mag natuurlijk ook meer overmaken!

Voor subsidies zullen wij ons moeten wenden tot de diverse overheden. Er zijn budgetten beschikbaar, zowel op lokaal, provinciaal als ook nationaal niveau. Voor sponsors kunnen bedrijven zich melden bij de voorzitter of de penningmeester van de stichting. U krijgt dan ondermeer een verwijzing op onze website.


  • Donateur "De Bonnen"

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Betaald per: Bank, reknr:
Cheque
Contant
Bedrag:
Ingaand op datum:
U kunt kiezen om dit via de bovenstaande knop te versturen, of alles in te vullen, en dan voor 'Afdrukken' te kiezen in uw Browser-menu... Als het afdrukken voltooid is, kunt u uw aanvraag naar bovenstaand adres sturen. Terug..