Terug..


DE HORIZON

Er zijn een viertal plaatsen waarop men op een speciale manier naar de horizon kan kijken:

  1. Vanaf de Haakweg heeft men ter hoogte van de Bonnenweg een prachtig uitzicht naar het oosten. De kwekerij op de Haakweg heeft hier dan ook de toepasselijke naam "Bonnenzicht". In de jaren 60 is de uitrit van de Bonnenweg op de Haakweg veranderd. Oorspronkelijk kwam de Bonnenweg op de Haakweg waar nu het Bonnenpad op de Haakweg komt. Bij het graven van een nieuwe ontwatering naar de Krimsloot is dit stukje van de Bonnenweg verlegd. Men ziet hier nog een open landschap zonder onderbreking van bebouwing of bebossing. Heel in de verte ziet men de beplanting langs het Oranjekanaal en de schuur van Agridrift en nog verder op de achtergrond weet men de bebouwing van Maassluis. De Bonnenwoning valt weg in de groene zoom langs het Bonnenpad en de boerderij van Vreugdenhil ligt majestueus in het midden van de Korte Bonnen en komt pas in de winter tevoorschijn als de esdoorns hun bladeren hebben laten vallen. Tevens ziet men nog steeds hoe de kreek ooit door het landschap gemeanderd heeft.
  2. Vanaf het woonhuis van Ton en Annemiek van Anraad heeft men een wondermooi uitzicht naar het noorden. Men ziet op de achtergrond het Staalduinse Bos en men heeft geen enkel besef dat hierachter weer de drukke Maasdijk ligt met de Glazen Stad. Het is een horizon zoals men in deze drukke randstad nauwelijks nog kan ervaren. Terwijl de kreek slingert, ziet men de Bonnendijk hier loodrecht op het Staalduinse Bos staan evenals de sloten die ooit gegraven zijn. Kijkt men naar rechts dan ziet men de Bonnendijk echter met het meanderen van de kreek meegaan tot aan het Oranjekanaal. Kijkt men naar links dan ziet men uit over de Korte Bonnen en de achter de meidoorns en populieren verscholen boerderij van Vreugdenhil.
  3. Vanaf de "blauwe brug" over het Oranjekanaal heeft men naar het westen een prachtig panorama over de Lange Bonnen, waarbij s zomers de diverse akkerbouwgewassen voor een bonte schakering zorgen en waarbij in de wintermaanden het groen van de spruitkool wordt afgewisseld met de zwarte glinstering van de vette omgeploegde of omgespitte klei. Bij de blik naar links ziet men "het stort" met daarachter de Stormvloedkering en de schoorstenen van de Europoort en Maasvlakte. Kijkt men naar rechts dan ziet men de Bonnenwoning tegen de groene zoom van de Bonnenlaan aan liggen. Op de achtergrond ziet men het silhouet van het dorp Hoek van Holland met zijn flats en de Brinktoren.
  4. Vanaf de Bonnendijk, daar waar deze in het Staalduinse Bos verdwijnt, ziet men naar krankzinnige contrast tussen dit eeuwenoude gebied en de tuinbouw langs de Dwarshaak, het Composteringsbedrijf, de Stormvloedkering, de graanoverslag van de GEM, de ertsoverslag en de vaak reusachtige schepen die door de Nieuwe Waterweg varen. Men ziet de bunkers staan als onderdeel van het "sperrgebiet" dat Hoek van Holland was in de Tweede Wereldoorlog en men weet achter zich het Staalduinse Bos van waaruit in deze oorlog raketten werden afgeschoten op Engeland. Links ziet men de Lange Bonnen met de akkers van Noordam en Wetering, rechts ziet men de Korte Bonnen met het gemengde bedrijf van Vreugdenhil.


Terug..