Terug..


Aan: het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Directie Juridische Zaken,
  Postbus 20401,
  2500 EH Den Haag.
   

Betreft: bezwaar aanwijzing uitspoelingsgevoelige gronden

Maasland, 12 augustus 2001

Geachte directie, Tot mijn verbazing en verbijstering constateer ik dat u een aantal van mijn gronden heeft aangewezen als uitspoelingsgevoelige zandgronden. Het betreft de gronden op de bijgevoegde kaart (bijlage 1) welke ik voor u blauw ingekleurd heb. De feiten zijn echter anders; de grondmonsters spreken boekdelen.
Derhalve teken ik bezwaar aan tegen uw voornemen deze gronden als uitspoelingsgevoelig te kenmerken.

hoogachtend,


H.M. van der Drift


Terug..