Terug..


secretariaat:

telefoon:
fax:

e-mail:
website:

Bank:
rekeningnr.:

Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland

0174-384807
0174-386161

info@debonnen.nl
www.debonnen.nl

Rabobank Westland Zuid-West
3732.63.643

Het Bonnenhek

Projectomschrijving

Een standaard-landbouwhek is bijna per definitie jaren oud en vele malen gerepareerd. Het is letterlijk en figuurlijk het sluitstuk van een boerenbegroting. Dat is jammer want een landbouwhek dient niet alleen ter afsluiting van een perceel, maar kan ook de identiteit van een boerderij of polder bevestigen en kan ook informatie verschaffen over het gewas dat groeit op het perceel. Daarbij kan een landbouwhek vanwege zijn kleur en vormgeving een kunstobject zijn in de openbare ruimte welke het platteland is. Een landbouwhek kan een baken zijn bij een verbeterde toeristisch-recreatieve ontsluiting hiervan. Dat is dan ook de meerwaarde van “het hek” als kunstobject.

Projectopdracht

De Bonnen zal de laatste open aandijkingspolder aan de noordzijde van de oude Maasmond zijn. Bonnenlaan, Bonnenpad, Bonnenweg, Bonnendijk en Bonnenwoning zijn waardevolle elementen welke de identiteit van de Bonnen bevestigen. Een kunstenaar wordt gevraagd een hek te ontwerpen dat voldoet aan de volgende eisen:

Het “Bonnenhek” zal een nieuw begrip worden in de regio.

Projectfinanciering

De kunstenaar zal het ontwerp voorzien van een offerte gebaseerd op een aantal hekken. Zowel in het ontwerp alsook in de offerte moet rekening gehouden worden met een aanvullende opdracht.
De financiering van het project dient door derden te geschieden. De meerwaarde ligt niet bij de gebruiker, maar zit in de belevingswaarde van de bezoeker van het gebied. Er zal dan ook gezocht dienen naar sponsors en subsidieverstrekkers op basis van de offerte.

Opdrachtgever

Er zal tussen de Stichting Promotie Hoek van Holland en de Stichting De Bonnen nadere afstemming dienen plaats te vinden over ieders rol in dit project.


Terug..