Terug..


BESLUIT MELKRUNDVEEHOUDERIJEN

Het bedrijf van Leen Vreugdenhil (een gemengd bedrijf) valt onder het besluit Melkrundveehouderijen omdat hij meer dan 15 stuks melkvee heeft. Een bedrijf dat valt onder dit besluit dient te voldoen aan een aantal voorschriften. Doet men dit niet dan kan dat vervelende consequenties hebben, variërende van een dwangsom tot sluiting van de onderneming en strafvervolging op grond van de Wet Economische Delicten. Als men er niet onder valt dient men alsnog een milieuvergunning aan te vragen. Dit is het geval als men meer dan 100 stuks melkvee heeft, meer dan 50 mestvarkens, men meer dan 400 kilo bestrijdingsmiddelen opslaat, er een mestbassin is groter dan 2500 m3, een windmolen is, er motorbrandstoffen aan derden wordt verkocht of als het bedrijf is gelegen op minder dan 25 meter afstand van een woning van derden of een gevoelig object. De voorschriften waaraan dient te worden voldaan hebben betrekking op de mestopslag, de opslag van kuilvoer, de opslag en afvoer van afval, geluidshinder, de opslag van brandstoffen, de afleverpompen voor motorbrandstoffen, het gebruik van gasflessen, het bewaren van bestrijdingsmiddelen en chemicaliën de elektrische installatie en tevens zijn er een aantal gedragsvoorschriften in het Besluit Melkrundveehouderijen opgenomen. Het besluit is alleen van toepassing voor de bedrijfsgebouwen en de werkzaamheden die op en rond het erf plaatsvinden. Voor het open land waar het gewas groeit en het vee loopt is geen milieuvergunning vereist. Dit betekent overigens niet dat op het land alles mag: de bestrijdingsmiddelenwet, het lozingenbesluit en de mestwetgeving bevatten regels die betrekking hebben op het gebruik van het land.


Terug..